Завеси от телешко месо

Дефиниция

Определение - Какво прави Завеси от телешко месо

Говеждите завеси е обиден термин за обозначаване на свободни, ниско висящи срамни устни. Въпреки това много жени се раждат по естествен път с пухкави срамни устни и техните срамни устни са малко по-свободни, независимо от броя на сексуалните партньори или сексуалните срещи.

какво означава възбуден