Поклонение на задника

Дефиниция

Определение - Какво прави Задник поклонение означава?Поклонението на задника е вид поклонение за тези с фетиш на задници. Това е също вид покорствено поклонение в отношенията Dom / sub. Обикновено поклонението на задника се извършва чрез поставяне на лицето в пространството между бузите на друг индивид.Кинкли обяснява Поклонение на задникаПоклонението на задника обикновено се извършва по някакъв метод, при който индивид погребва лицето си между задните бузи на друг. Това може да се направи, когато индивид лежи плоско на корема си, а другият разпере бузите на приемащия партньор и зарови лицето си в задника. Има най-различни позиции за поклонение на задника, всички от които включват лицето да бъде погребано в задника на друг. Препоръчва се на почитаното лице да носи някакъв вид бельо или ремък, въпреки че това не е изискване на практиката.