Възрастна игра

Дефиниция

Определение - Какво прави Възрастна игра

Играта с възрастта - особено възрастовата игра, включваща човек, който поема ролята на малко дете - често е широко неразбрана. Противно на това, което някои могат да повярват, възрастните играчи не са педофили и не се интересуват от сексуални отношения с деца. Хората, които поемат ролите на децата, намират утеха в тази форма на ролеви игри, защото те могат да изразят своите детски чувства и да отстъпят отговорността си на друг човек. Възрастните играчи, които поемат ролята на по-възрастния партньор, получават удовлетворението от преподаването, грижата и утехата на своя „по-млад“ партньор. Като цяло, възрастовите отношения са много топли, удобни и пълноценни за всички участващи страни.