зарево

Дефиниция

Определение - Какво прави зарево

Понятието „последващо сияние“ първо се използва за обяснение на трайните ефекти от употребата на наркотици, но се отнася по-общо за период от време, през който тип висока или еуфория се задържа след кулминация или пик. В сексуален контекст терминът след светене конкретно се отнася за периода от време, непосредствено след оргазма.

робска обратна молитва