зарево

Дефиниция

Определение - Какво прави Afterglow означава?Afterglow се отнася до дълготрайна еуфория, свързана с оргазъм. Последващото светене може да се отнася както до физически, така и до умствени ефекти след оргазъм.Кинкли обяснява заревоПонятието „последващо сияние“ първо се използва за обяснение на трайните ефекти от употребата на наркотици, но се отнася по-общо за период от време, през който тип висока или еуфория се задържа след кулминация или пик. В сексуален контекст терминът след светене конкретно се отнася за периода от време, непосредствено след оргазма.

nsfw значение на изкуството