Aftercare

Дефиниция

Определение - Какво прави Aftercare

Физическите наранявания, нанесени по време на BDSM сцена, очевидно трябва да бъдат посещавани, но последващите грижи се отнасят и за емоционално изцеление и повторно свързване след сцена. По време на последващите грижи партньорите често ще разговарят и ще се придвижват. Партньорът, действащ като доминиращ, често също хвали покорните си и отново потвърждава важността им. Последната грижа е много индивидуално преживяване и някои подчинени може да предпочетат да отделят това време да бъдат сами и да са склонни към собствените си нужди.

робство без въже